Header Ads

Venice 2018: Yuva ★★★


Venice 2018: Yuva (by Emre Yeksan)
★★★

หลังจากที่ประสบความสำเร็จเกินคาดจากผลงานขนาดยาวเรื่องแรกของผู้กำกับอย่าง 'The Gulf' ที่ฉายในสาย 'Critic's Week' ของเทศกาลหนังเวนิสโดยเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เดินเตรดเตร่อย่างไร้เป้าหมาย และทำหลายสิ่งที่ขัดต่อความรับผิดชอบชั่วดี ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบของความสัมพันธ์ของชายคนนี้ต่อครอบครัว และความเข้าใจในชีวิตของตัวละครและสอดแทรกการนำเสนอภาพเชิงวิพากษ์การเมืองในบ้านตัวเองอย่างชัดเจน ความลงตัวในเรื่องของการกำกับ การวางเฟรม ตลอดจนการสร้างสมดุลของอารมณ์ทำได้ดี และมีเสน่ห์จนน่าเตะตา ผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับสายเลือดตุรกีอย่าง 'Emre Yeksan' วนเข้ามาฉายในเทศกาลนี้อีกครั้งด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นพล็อตของเรื่องที่ไม่ได้สร้างความแปลกใหม่มากนัก อีกทั้งประเด็นที่หนังเองสร้างการเปลี่ยนผ่านของการสำรวจชีวิต และสอดแทรกภาพของการวิพากษ์ทางการเมืองของตุรกีที่ใส่มาในหนังดูเป็นวิธีการที่ไม่ได้เพิ่มเติมจากเดิมมากเสียเท่าไหร่นัก และการขยับขยายประเด็นที่เล่าในเชิงมิติต่างๆก็ดูเหมือนจะทำได้ไม่เข้มข้นมากเท่าหนังเรื่องแรกของเขาที่มีความน่าสนใจในเส้นเรื่องมากกว่านี้


หนังเรื่องนี้ของเขาเล่าความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่หนึ่งผ่านตัวละครตัวหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษในป่า การเข้ามาคืบคลานของหน่วยงานรัฐ รวมไปถึงความมหัศจรรย์อันลึกลับที่เกิดขึ้นในป่า เอามาใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อยอดไปสะท้อนการวิพากษ์เรื่องการเมือง และสิ่งแวดล้อมที่ดูเป็นปัญหาค่อนข้างมากในตุรกี วิธีการที่หนังเองเลือกใช้ป่าในการเล่าการก้าวผ่านวัย การเปลี่ยนผ่านตัวตนของตัวละครไปสู่สิ่งอื่นที่ต่างออกไปจากความเป็นคนปกติในสังคมเมืองเป็นลูกเล่นที่ไม่ได้แปลกใหม่มากเสียเท่าไรนัก การหยิบเอาภาพของป่าที่ถูกแทนสถานะของการเยียวยา การกำเนิดใหม่ไปสู่สิ่งที่เหนือความเป็นจริงดูจะเป็นบล็อกที่ถูกใช้อยู่เสมอ และมันเข้ามาเป็นตัวกลางในการสำรวจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครสองตัวที่เป็นพี่น้องกัน ซึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวละครที่เข้าสู่สภาวะของการเปลี่ยนผ่านไปแล้ว ในขณะที่ตัวละครหนึ่งนั้นเข้ามาเพื่อสะท้อนภาพของการเปลี่ยนผ่านให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น การเรียนรู้ตรงส่วนนี้ของตัวละครสองตัว นำมาซึ่งการสะท้อนภาพของความสัมพันธ์ของแนวความคิดความเชื่อทางการเมือง และสังคมที่เกิดขึ้นในตุรกีได้ด้วยซ้ำไป และความเป็นธรรมชาตินิยมของฝั่งหนึ่งในหนังนั้นดูจะแทนภาพความบริสุทธิ์ที่กำลังถูกกลืนกินจากภาวการณ์ของผู้มีอำนาจที่เป็นอยู่ในตุรกี


ดังนั้นภาพของหนังที่เกิดขึ้นจึงเป็นการวางส่วนของเรื่องที่มีแนวความคิดทางการเมืองแยกออกเป็นสองฝั่งที่ค่อนข้างชัดเจน หรืออย่างน้อยในหน้าฉากที่ตื้นที่สุดก็เป็นภาพของการต่อสู้ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่หลายคราที่หนังเองกลับตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาถึงการสำรวจตัวตนว่าตัวละครเป็นใคร มันทำให้ขอบเขตของหนังไปสำรวจถึงเรื่องของทัศนคติ ตลอดจนตัวตนที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง ภาพของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาพของความเป็นพี่น้อง ตลอดจนบริบทของสังคมที่บีบรัดตัวละครที่เกิดขึ้นในหนังมันเลยอดที่จะถูกมองเป็นประเด็นทางการเมืองที่ชอบสอดแทรกอยู่ในหนังของเขาไม่ได้เสียจริง แม้หนังจะมีการเล่าเรื่อง ตลอดจนการวางเฟรมในการนำเสนอที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ตลอดเรื่องราว แต่ดูเหมือนว่าการขยับขยายในเชิงมิติของมันจะน้อยเกินไป ทำให้ผลลัพธ์ที่ควรเห็นภาพวงที่กว้างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นของตัวละครที่มีพัฒนาการทางคาแร็คเตอร์มาจนถึงจุดอิ่มตัวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น และแม้แต่ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างพี่และน้องเองก็ดูจะไม่ได้แข็งแรงมากนักเสียด้วย ผลลัพธ์มันเลยไม่ได้ดีอย่างที่ควร


แม้หนังเองจะพยายามสร้างความหวือหวา สร้างเสน่ห์ที่อาจดึงดูดความสนใจของผู้ชมผ่านความแฟนตาซีเหนือจริงที่เกิดขึ้น หรือการตัดสินใจที่ผิดแผกออกไปจากลักษณะทางปกติของมนุษย์ที่เราเองมักพบเจอ แต่การดึงความหมายตรงส่วนนั้นเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเส้นเรื่องส่วนหลักนั้นกลับมีน้อยมาก อย่างในกรณีของการดึงเรื่องของถ้ำที่มีพลังในการเยียวยานั้นจะเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ยังไม่ค่อยส่งผลต่อโครงเรื่องมากเท่าที่ควร และความลึกลับลับเเลของสิ่งต่างๆที่หนังเองเลือกใส่เข้ามา รวมไปถึงการซ้อนทับภาพของตัวตนของตัวละครกับพื้นหลังที่เป็นป่า ก็ไม่ได้พัฒนาความหมายในเชิงมิติออกมาวิพากษ์กลับเส้นเรื่องที่สำรวจมาก่อนหน้าได้เข้มแข็งมากเท่าไหร่นัก มันยังเป็นหนังที่น่าสนใจของผู้กำกับอยู่ แต่ไม่ได้แปลกใหม่ และพัฒนาการในหนังเรื่องนี้ของเขาก็ดูจะไม่ได้ขยับขยายไปจากเรื่องก่อนหน้ามากเสียเท่าไรนัก และยิ่งประเด็นที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ และสอดแทรกประเด็นทางการเมืองเข้ามาในหนังนั้น ดูเหมือนว่าหนังเรื่องแรกของผู้กำกับเองจะทำออกมาได้ลงตัวสมบูรณ์มากกว่าด้วยซ้ำไป


ไม่มีความคิดเห็น