Header Ads

Locarno 2019: Un Film Dramatique | โลกอันซื่อตรงและเดียงสา


UN FILM DRAMATIQUE

(Eric Baudelaire)


Locarno Film Festival 2019 : Moving Ahead


สารคดีที่ปะติดปะต่อเรื่องราวของกลุ่มภาพยนตร์ของนักเรียนมัธยมต้นแห่งหนึ่งอย่าง “Dora Maar” ที่อยู่ที่เมือง “Saint-Denis” เรื่องราวของการบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำหนังของเด็กนักเรียนที่ถูกติดตามมากกว่าสี่ปี โจทย์ของหนังที่ให้ทำนั้นเป็นภาพที่กว้าง หนังเองเลือกที่จะปะติดปะต่อเรื่องราวจากสิ่งที่เด็กนักเรียนถ่ายออกมา ทั้งภาพของเรื่องราวที่ดูไม่มีเนื้อหาใจความที่ชัดเจน หรือช่วงที่มีการถกเถียงหัวข้อของการทำหนังเองเป็นต้น จริงแล้วภาพของหนังสารคดีเรื่องนี้มันมีภาวะกึ่งของความเป็นหนังทดลองที่ถูกร้อยเรียงเรื่องราวด้วยเส้นเรื่องที่ไม่ชัดเจนมากนัก แม้ว่าโดยไอเดียหลักของหนังเรื่องนี้เองจะเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนกลุ่มหนังกลุ่มหนึ่งที่กำลังได้งานที่จะต้องทำหนังเรื่องหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ความน่าสนใจจากความไม่ชัดเจน และไม่มีอะไรตรงส่วนนี้ถูกร้อยเรียงให้เป็นภาพของความไร้เดียงสาที่ถูกสื่อสารออกมาสะท้อนสภาพของช่วงวัย และความรู้สึกที่เกิดขึ้นของเด็กในช่วงเวลานั้นที่มีต่อสภาพสังคมและการเมืองของฝรั่งเศส การเล่าเรื่องที่ไม่ได้อิงต่อกรอบของเวลาที่ชัดเจน และการนำเสนอเรื่องราวทั้งในเชิงของประเด็นความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาเรื่องราวเชิงสังคม วัฒนธรรม และการเมือง  รวมถึงเรื่องราวในเชิงอารมณ์ความรู้สึก การผสมผสานที่ดี และมีสมดุลระหว่างส่วนต่างๆทั้งในแง่ของการให้ข้อมูล และในแง่ของการนำเสนอภาพแทนอารมณ์ความรู้สึก ทำให้หนังสารคดีกึ่งทดลองเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงแต่วิธีการ แต่หากนำเสนอหัวใจของความรู้สึกด้วย


ประเด็นที่ถูกนำเสนอผ่านความไร้เดียงสามีมากมายไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ผูกพันกับอารมณ์ความรู้สึกของความเสียใจ ความดีใจ ความหวังของช่วงวัย ทั้งเรื่องที่ดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญ แต่ความใสซื่อ และความไร้เดียงสาของช่วงวัยที่ถูกถ่ายทอดออกมาสร้างน้ำหนักของความสำคัญตรงส่วนนั้นให้ผู้ชมเห็น นอกจากนี้ประเด็นในเชิงสังคม และการเมืองมีมากมาย อาทิเช่นเรื่องของการถกเถียงเกี่ยวกับชาติพันธุ์ผ่านตัวละครของเพื่อนที่นั่งล้อมวง รวมไปถึงการถกเถียงเรื่องของการกราดยิง การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้ หนังเองนำเสนอภาพเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกและความคิดของเด็กที่เกิดขึ้น การผสมผสานของความไร้เดียงสาที่เกิดขึ้นผ่านบทสัมภาษณ์และงานที่เด็กนักเรียนรังสรรค์ขึ้นผ่านความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งสิ่งตรงนี้ให้ภาพของความตรงไปตรงมาของเนื้อหา และความรู้สึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างตรงไปตรงมา มันนำเสนอทั้งสองแง่มุมของความหมายในหนังเรื่องนี้ การนำเสนอเรื่องราวของความรู้สึก และเนื้อหาที่ถูกตีความ และแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งนั้น ให้ความหมายของแง่มุมที่ถูดบิดพลิ้วไปด้วยความรู้สึกของตัวละครและบอกเล่าสู่คนดู และอารมณ์ความรู้สึกของคนดูที่มีต่อเนื้อหาสาระเชิงประเด็นที่ถูกถ่ายทอดออกมา ซึ่งสร้างความหมายที่มีเลเยอร์ของความจริงที่ดียิ่งขึ้น


แม้ว่าการนำเสนอด้วยความเป็นหนังทดลองจะลดทอนอำนาจของความเป็นหนังสารคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของความเป็นจริง แต่วิธีการและการนำเสนอของหนังที่จัดวางสัดส่วนของเรื่องราวในสัดส่วนที่ลงตัว การชั่งน้ำหนักของความไร้เดียงสาที่พอเหมาะ และเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวละครในเรื่องให้สะท้อนความตรงไปตรงมาของอารมณ์ความรู้สึกอย่างจริง และปราศจากการปรุงแต่ง มันทำให้หนังเรื่องนี้มีความเป็นสารคดีที่นำเสนอภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ความหมายของการเข้าใจโลกในวัยเยาว์อย่างตรงไปตรงมานั้นบอกเล่าความรู้สึกที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างงดงามโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงแต่งสิ่งใดมากนัก การนำเสนอการปฏิสัมพันธ์ต่อโลกอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ทำให้โลกของหนังสารคดีเรื่องนี้มีความซื่อสัตย์กับผู้ชมที่มากขึ้น ซึ่งเนื้อแท้ของความเป็รงานทดลองในหนังเรื่องนี้แม้มันจะปรากฎอยู่ในรูปของวิธีการที่หนังเองใช้ในการนำเสนอ แต่การนำเสนอที่เปี่ยมด้วยชั้นเชิงที่น่าชื่นชมยกย่องนั้นทำให้ภาพของความเป็นงานทดลองลดน้อยลงไป และทำให้การเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้ชมกับตัวหนังที่เกิดขึ้นนั้น มีความสมจริง และอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้ชมก็มีความสมจริงอย่างยิ่งเหมือนความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับหนังสารคดีที่มักเห็นได้ทั่วไปนั่นเอง

Un Film Dramatique เข้าฉายที่สาย Moving Ahead เทศกาลหนังโลคาร์โน ครั้งที่ 72

International Sales : -

by Sutiwat Samartkit
(27/08/2019)

ไม่มีความคิดเห็น