Header Ads

Rotterdam 2020: Kala Azar | ณ สุดขอบเขตของอารยธรรม


Kala Azar

(Janis Rafa)


Rotterdam Film Festival 2020 : Tiger award

KNF award - best dutch film


พื้นฐานของหนังก็เกี่ยวพันกันกับชื่อของหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครที่ทำหน้าที่ในการรับเก็บซากสัตว์เอาไปทำพิธีเผาก่อนที่จะส่งเถ้าธุลีคืนให้กับเจ้าของ ระหว่างทางก็มักจะเก็บซากสัตว์ที่ตายกลางถนนบ้างเอาไปเผาทั้งๆที่ผิดนโยบายของบริษัทด้วยเช่นกัน ชื่อ "Kala azar" เป็นชื่อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งก่อนที่มันจะค่อยๆทำลายอวัยวะภายในไปเรื่อยๆและในรายที่รุนแรงอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้เช่นกัน สิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามสะท้อนภาพออกมานั่นคือการสะท้อนภาพตั้งคำถามถึงอารยธรรมความศิวิไลซ์ที่สัตวอย่างมนุษย์สร้างขึ้น ความแตกต่างเหล่านั้นต่างจากสัตว์ตัวอื่นๆอย่างไร จะเห็นว่ามุมมกล้องของหนังเรื่องนี้ใช้มุมกล้องในระดับสายตาสัตว์อยู่บ่อยครั้ง การนำเสนอตรงส่วนนี้ถูกตัดสลับกับมุมมองปกติในระดับสายตาของมนุษย์ การดึงภาพสลับโดยซ้อนทับเชิงสถานที่ระหว่างสัตว์โดยเฉพาะสุนัขกับมนุษย์นั้นสร้างความเหลื่อมของการสะท้อนความหมายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีจะว่าไปแล้วลักษณะของการเล่าเรื่องของหนังมีความเป็นกึ่งทดลองอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ภาพของสัตว์ในหลายครั้งก็ถูกวางในระดับที่ใกล้เคียงมนุษย์ ในหลายครั้งมนุษย์ก็ซ้อนทับกับบริบทของสัตว์เช่นเดียวกัน ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านี้ที่มันสอดรับกับการเล่นในความเหลื่อมระหว่างสัตว์ และมนุษย์ ซึ่งขยายมาตั้งคำถามถึงความเป็นมนุษย์ ความเป็นสัตว์ หรือแง่มุมมองในแง่อารยธรรม ความสูงส่งหรืออะไรก็ตามในเชิงมนุษยธรรม สิ่งเหล่านี้ถูกไล่เรียงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในมุมมองที่เหมือนโรคปรสิตที่ได้พูดถึงความหมายผ่านชื่อไปในตอนต้น การกัดกินของความรู้สึกของความสูงส่งของมนุษย์ในตอนต้นเรื่องมันค่อยๆแหลกสลายลงไปในตอนท้ายเรื่อง และความแตกต่างของสายตาและชาตญาณของมนุษย์นั้นสูญหายหล่นไปในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นของสถานการณ์ที่เข้ามาปะทะตัวละครหลักของเรื่อง และหนังทำให้เห็นความเหลื่อมที่แทบไม่ได้แตกต่างกันมากนักระหว่างปัญญาชนอย่างมนุษย์ และสัตว์ในหนังเรื่องนี้


การเอาพรมแดนของความเป็น และความตายที่เกิดขึ้นในหนังมาบรรจบกันทำให้การสร้างเงื่อนไขของความจริงของความเท่ากันระหว่างชีวิตมนุษย์ และสัตว์ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นัก จากตอนต้นเรื่องที่หนังวางสถานะระหว่างตัวละครมนุษย์ไว้เหมือนเป็นแม่พระผู้ศรัทธามาโปรดสัตว์ ช่วยเหลือวิญญาณดวงน้อยๆของสัตว์ แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้นจะเห็นว่ามันเหมือนโรคร้าย เพราะสถานการณ์ที่ตัวละครไปประสบ และเรื่องราวที่ไหลเวียนเข้ามาหาตัวละครนั้นค่อยๆทำลายความสูงส่งของเผ่าพันธุ์ตรงส่วนนี้ลง และจะเห็นว่าสถานะของมนุษย์ในหนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างระดับที่แตกต่างออกไปจากสัตว์ในเรื่องอีกต่อไปแล้ว ความพังทลายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ที่ถูกกัดกร่อนผ่านเรื่องราวที่ประสบนั้นไม่ได้ทำให้ความสูงส่งของเผ่าพันธุ์นั้นคงอยู่ มันมลายหายไปพร้อมกับสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้ เราอยู่บนตำแหน่งที่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ท้ายที่สุดมนุษย์จะกลายเป็นผู้ทำลายล้างอยู่ดี สิ่งที่หนังนำมาเล่าในช่วงท้ายเรื่องถูกคอนทราสต์กันอย่างดีกับภาพของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเรื่อง แววตาของอสูรกายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวมนุษย์ของเรานั้นทำลายและปลอกเปลือกอารยธรรมที่เหมือนจะสูงส่งของมนุษย์ลงอย่างราบคาบ โรคที่กัดกร่อนข้างในใจของมนุษย์นั้นก็เป็นโรคที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์ก่อนที่จะถูกกลบด้วยการประดิษฐ์อารยธรรมที่เจือปนให้เราดูสูงส่งขึ้นเท่านั้นเอง ถือเป็นหนังเรื่องแรกของผู้กำกับที่ไล่เรียงเลเยอร์ของเรื่องราวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และงดงามมาก (A-)


Kala azar เข้าฉายที่สาย Tiger award ที่เทศกาลหนังรอตเตอร์ดาม ครั้งที่ 49

International Sales : Heretic Outreach

by Sutiwat Samartkit
(09/03/2020)

ไม่มีความคิดเห็น