Header Ads

Rotterdam 2020: A Rifle and a Bag | ชีวิตนาซาลในพรมแดนของรัฐอินเดีย


A Rifle and a Bag

(Isabella Rinaldi, Arya Rothe, Cristina Hanes)


Rotterdam Film Festival 2020 : Bright Future

Bright Future - Special Mentionสารคดีจับภาพเรื่องราวของการดิ้นรนของชีวิตคู่หนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับทางการยอมจำนนเปลี่ยนฝั่งการเมืองจากสถานะของกลุ่มก่อการร้ายนาซาลที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายในลัทธิคอมมิวนิสต์ของอินเดีย ซึ่งกินบริเวณภาคตะวันออกของอินเดียเกือบทั้งหมดกินวงกว้างไปกว่าหลายรัฐ การนำเสนอของสารคดีเรื่องนี้แม้นดูเหมือนว่าจะเป็นการเล่าชีวิตคนคู่หนึ่งที่หลังจากมีลูกก็พยายามสร้างครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ พยายามสร้างตัวตนในรัฐให้เป็นพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีสิ่งที่หนังสารคดีเรื่องนี้นำเสนอภาพกว้างที่น่าสนใจไปมากกว่าการดิ้นรนของชีวิตคู่หนึ่งที่พยายามสร้างครอบครัวบนพรมแดนของตัวตนนั่นก็คือ การนำเสนอเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในรัฐ สถานะในรัฐที่เกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอน ความน่าสนใจของหนังสารคดีเรื่องนี้วางโฟกัสไว้ที่ตัวละครนำของเรื่องทั้งสองเรื่องว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐยอมรับตัวตนของเขามากน้อยแค่ไหน สังคมเปิดกว้างยอมรับตัวตนของเขามากน้อยแค่ไหน นี่ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาในเชิงศาสนาแบบในแคชเมียร์ หรือชาติพันธุ์แต่ประการใด ในความแตกต่างกันทางความเชื่อทางการเมืองครั้งหนึ่งนั้นผลักดันให้คนกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนสถานะภาพของความเป็นพลเมืองกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง แม้เขาจะเลือกกลับเข้ามาอยู่ภายใต้การโอบอุ้มของรัฐแล้วก็ตามหรือไม่ เลเยอร์ที่สร้างภาวะของความกึ่งกลางของสองสถานภาพที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นั้นทำให้ตัวละครมีมุมมองของการตีความที่น่าสนใจในประเด็นเชิงสังคมการเมืองมากยิ่งขึ้น ภาพของความเป็นคอมมิวนิสต์อาจกลายเป็นเปลือกนอกที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ในระดับปัจเจกที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นมหภาค แต่แล้วเมื่อสิ่งที่เป็นปัจเจกต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ทำไมเขาถึงไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน อิทธืพลในระดับมหภาคยังคงครอบงำตัวตนของพวกเขาเหล่านี้อยู่ ความซับซ้อนในแง่มุมที่สังคมมีต่อพวกเขาเหล่านั้น สร้างมิติของสารคดีเรื่องนี้ให้ทวีความน่าสนใจมากกว่าสารคดีทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

ความยากลำบากของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสังคมอินเดียที่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐ และเงื่อนไขทางการเมืองในบริบทที่รัฐควบคุมความเป็นไปในทางเดียวกันเห็นได้ชัดเจนในหลายระดับของสารคดีเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดกฎหมายและเอกสารต่างๆ หรือแม้แต่ในเชิงสังคมครอบครัว รวมไปถึงในระดับชุมชนด้วย การตอบสนองต่อสถานภาพที่รัฐ หรือสังคมมีต่อพวกเขามีทั้งความเฉยเมย และการต่อต้านปะปนกันอยู่ หนังสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้พยายามกวนความขุ่นที่เกิดขึ้นให้โพยพุ่งขึ้นมา แต่เลือกที่จะนำเสนออยู่ในระดับที่ต่ำนิ่งๆมองให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่มีพลังของการกัดเซาะความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่ปะทุตัวอยู่อย่างอ่อนๆตลอดเวลา ความน่าสนใจของสารคดีเรื่องนี้มีภาพไปถึงสิ่งที่กลายเป็นผลกระทบในเชิงโครงสร้างระดับรัฐที่ดูเหมือนไม่สนับสนุนรูปแบบของการมีชีวิตในฐานะพลเมืองมากนัก ยิ่งหนังถ่ายทอดผลกระทบที่เกิดขึ้นไปยังรุ่นลูกที่ทำให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วความเป็นรัฐของอินเดียเลือกที่จะสร้างโครงสร้างและบริบทที่ละทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไปแม้ว่าเขาจะพยายามเดินเข้ามาหา และอ่อนน้อมต่อพลังของความเป็นรัฐเพื่อที่ตัวพวกเขาเหล่านั้นจะได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้น ความว่างเปล่าในระดับรัฐที่เสวงหาอย่างอ่อนแรงทำให้เกิดคำถามในใจของตัวละครทั้งสองนำมาซึ่งความบาดหมางที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์และน่าสนใจที่ว่าบริบทที่รัฐเป็นอยู่นี้ ที่รัฐเองไม่รับรองพวกเขานั้น กลับกลายเป็นพรมแดนที่พวกเขาก้าวไม่ผ่านปละจะผลักดันให้พวกเขากลับไปสู่ตำแหน่งเดิมที่เคยยืนตรงข้ามกับรัฐหรือไม่ หนังสร้างบริบทของสถานการณ์ และรังสรรค์ภาวะที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคลื่นใต้น้ำของความขัดแย้งเมื่อปัจเจกบุคคลเลือกที่จะยืนตรงข้ามกับรัฐได้อย่างสมดุลและน่าสนใจ [A-]

A Rifle and a Bag เข้าฉายที่สาย Bright Future ที่เทศกาลหนังรอตเตอร์ดาม ครั้งที่ 49

International Sales : Nocut Film Collective

by Sutiwat Samartkit
(07/04/2020)

ไม่มีความคิดเห็น